Anggota Lembaga Koperasi

Sesi 2019/2020

En Mohd Zaib Mat Yunus

Pengerusi

Pengarah Kanan IKM

Hj Ramlan Kamsin

Timbalan Pengerusi

Timbalan Ketua Pengarah Akademik IKM

En. Mohammed Hayqal Mahmad Nor

Setiausaha

Unit Pentadbiran Akademik IKM

Pn. Norbiha Kosmuri @ Kasmuri

Penolong Setiausaha

Pengarah IKM Zon Sabah (Kota Kinabalu, Sabah)

Pn. Salwana Ali

Bendahari

Pegawai Latihan Pusat Pembangunan Komuniti IKM

En. Mohd Razalie Raffae

Penolong Bendahari

Pengarah Sektor Hartanah & Industri Pembinaan IKM

Pn. Hamidah Mohd Jos

ALK
Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan & Pendidikan

Pengarah Pentadbiran IKM

Datin Paduka Dr Jamilah Din

ALK

Pesara IKM

En. Mohamad Rasydi Abd Rashid

ALK
Pengerusi Jawatankuasa Projek

Pengarah Pusat Kewangan & Akaun IKM

Hajah Julia Bee Ramjan

ALK

Pesara IKM

En. Zulkiflee Aspan

ALK
Pengerusi Jawatankuasa Peruncitan

Pengarah Sektor Perladangan & Asas Tani IKM

En. Ju Samsuddin Safian

ALK

Pensyarah Kanan Sektor Perladangan & Asas Tani IKM